Akumulatorska jedinica koja se prazni za 30 minuta potpuno je otopljena u vodi

Akumulatorska jedinica koja se prazni za 30 minuta potpuno je otopljena u vodi

Znanstvenici sa Sveučilišta u Iowi razvili su litij-ionsku bateriju koja se potpuno raspada nakon upotrebe. Uzorak je dizajniran da napaja elektronički uređaj 15 minuta. Upotrijebljena baterija se otapa 30 minuta nakon uranjanja u vodu.

Osam slojna minijaturna baterija, uključujući anodu, katodu i elektrolit, potpuno je otopljena nakon upotrebe zahvaljujući polimeru koji sadrži alkohol. Nanočestice koje se ne mogu razgraditi raspršuju se u okoliš i ne predstavljaju prijetnju.

Takvi izvori energije se planiraju ugraditi u implantate koji se ne mogu ukloniti iz pacijentovog tijela, jer će se nakon razvijanja resursa otopiti bez štete tijelu. Također, baterije samodestruktivne će biti neophodne u raznim elektroničkim uređajima s ograničenim vremenom korištenja.

Zbrinjavanje korištenih baterija i baterija koje se mogu puniti zahtijevaju značajne troškove materijala, a uporaba samoreaktivnih baterija će ih smanjiti. Ovaj razvoj omogućit će kompromis između radnog vremena izvora napajanja, njegovog kapaciteta i zaštite okoliša.

Like this post? Please share to your friends:

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: