Pixie oznake vam pomažu pronaći izgubljene predmete.

Pixie oznake vam pomažu pronaći izgubljene predmete.


Pixie oznake su nova vrsta praćenja, primanja i prijenosa uređaja dizajniranih za precizno određivanje lokacije objekta. U tom slučaju, elektroničke oznake rade zajedno s kamerom pametnog telefona s točnošću od nekoliko centimetara.

Padajuće senzore Pixie su priključeni na objekte i stvaraju virtualne oznake koje tvore digitalnu kartu pomoću posebne mobilne aplikacije. Smartphone skenira okolni prostor preko Bluetooth sustava i, zahvaljujući "pop-up" oznakama, pronađe željeni objekt.

Svaki označeni objekt međusobno djeluje i sa aplikacijom i sa svojim "susjedom" čak i kroz zidove, stvarajući tako opću sliku. Stoga, koristeći besplatnu aplikaciju za iOS, stvara sigurnu trokutastu mrežu označenih objekata u radijusu od 10 do 45 metara. Ipak, Pixie oznake rade što preciznije u blizini.

Pomoću gumba "TrackR" dobit ćete informacije o tome koliko se objekt nalazi i gumb "Crijep" prikazuje tekstualne upute. Kao rezultat toga, dobivate potpune informacije o lokaciji potrebnih stavki.

Like this post? Please share to your friends:

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: