Razvio je transparentan materijal koji će omogućiti regeneriranju robota

Razvio je transparentan materijal koji će omogućiti regeneriranju robota

Jedan od glavnih likova fantastične serije "People X" – Wolverine, kao što znate, imala je jedinstvenu sposobnost regeneracije oštećenog tkiva u roku od nekoliko sekundi. Skupina istraživača na Sveučilištu California Riverside razvila je materijal sličnih svojstava. Novo može biti korisno prilikom izrade nove generacije robota.

To je transparentan, elastičan i električki vodljivi materijal. Prema inženjerima, može se upotrijebiti za stvaranje umjetnih mišića koji se ne bore od oštećenja, produljenja životnog vijeka baterije i poboljšanja biosenzora u medicini.


Uzorci urezani i obnovljeni

Kao što je često slučaj, vrh je došao iz prirode, što je mnogim životinjama omogućilo brzo liječenje rana. Glavni je problem bio osigurati stabilnost i reverzibilnost materijala tijekom elektrokemijske ekspozicije. Znanstvenici su uspjeli riješiti ovaj problem mehanizmom interakcija ionsko-dipola.

Te sile nastaju između napunjenih iona i polarnih molekula, koji su vrlo stabilni tijekom elektrokemijskih reakcija.Zbog toga se materijal može protezati 50 puta od svoje izvorne duljine. A ako je izrezana na komade i ponovno spojena, potpuno će se oporaviti za 24 sata na sobnoj temperaturi.

Like this post? Please share to your friends:

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: